Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Nhiều Sở, Ngành bị “gọi tên” trong sai phạm tại Dự án siêu thị đá Granite Đức Thuỷ

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại Dự án siêu thị đá Granite Đức Thuỷ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra nhiều sai sót của các sở, ngành liên quan.

Cụ thể, ngày 14/10/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kết luận Thanh tra số 308/KL – UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án Siêu thị đá Granite Đức Thủy. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra nhiều thiếu sót nghiêm trọng của các Sở, Ngành liên quan trong quản lý nhà nước về Luật đất đai, xây dựng và giao thông đường bộ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Siêu thị đá Granite Đức Thuỷ.


Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Chưa thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 5 Điều 68 Luật Đầu tư năm 2014, khoản 4 Điều 69 Luật Đầu tư năm 2020. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo và Phòng chuyên môn liên quan trong công tác tham mưu”.

Sở Tài nguyên và Môi trường: “Thiếu kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, khoản 20 Điều 2 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo và Phòng chuyên môn liên quan trong công tác tham mưu”.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Sở Xây dựng chưa kịp thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo và Phòng chuyên môn liên quan trong công tác tham mưu”.

Công ty Đức Thuỷ phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, khi tiếp tục cho công nhân xây dựng công trình không phép.


Sở Giao thông vận tải: “Chưa báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh nội dung phân kỳ xây dựng đường gom; áp dụng quy định pháp luật không phù hợp trong báo cáo để đề nghị UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư nghiệm thu có điều kiện, khai thác tạm công trình. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực và Phòng chuyên môn trong việc tham mưu”.

UBND huyện Thạch Hà: “Thiếu theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý, thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực trong chỉ đạo, điều hành và Phòng chuyên môn liên quan trong việc tham mưu”.

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Thạch Hà: “Thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện đất trồng lúa nằm ngoài Kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất của dự án chuyển nhượng trái quy định tại khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc và cán bộ tham mưu”.

Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ đấu nối trái phép ra Quốc lộ 1A.


Trước những sai phạm nói trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Tân Lâm Hương, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Thạch Hà khắc phục những tồn tại, hạn chế qua thanh tra; tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong phạm vi quản lý nhà nước; làm rõ mức độ chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp theo quy định và theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty TNHH Đá ốp lát Granite Đức Thuỷ buộc phải phá dỡ điểm đấu nối trực tiếp vào đường Quốc lộ 1A không nằm trong quy hoạch đấu nối được phê duyệt; khôi phục lại hiện trạng hành lang an toàn giao thông, phần đất của công trình đường bộ. Chấm dứt việc xây dựng các công trình khi chưa được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định; điều chỉnh các công trình đã xây dựng theo đúng Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất./.

Tác giả: Trần Quốc

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP