Kinh tế

Hà Tĩnh muốn chi gần 350 tỷ đầu tư Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

UBND tỉnh Hà Tĩnh đang nghiên cứu đầu tư xây dựng mới và tôn tạo Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

hatinh24h
Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du hiện tại. Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư dự án là gần 350 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư là từ ngân sách Trung ương của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Số tiền này sẽ dành đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích gốc như phục hồi Đình Xã (di dời đình chợ Trổ về); phục hồi Chùa Trường Ninh; phục hồi nhà thờ dòng họ Nguyễn – Tiên Điềm…. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng công trình tôn tạo phát huy giá trị di tích như quảng trường Tố Như; đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, khu di tích đại thi hào Nguyễn Du có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, thờ tự…

Vì vậy, để giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, góp phần lưu giữ một di sản quý giá trong lịch sử của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của du khách cần phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du.

Lương Bằng / Hải Quan Online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP