Trong nước

Hà Tĩnh: Công tác nội chính phải ngang tầm với sự phát triển

 

Chiều 9/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Nội chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh, đại diện một số ban ngành cấp tỉnh.

 hatinh24h 01
 Hội nghị góp ý vào Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Nội chính.

Trong những năm qua, công tác nội chính đã đạt được những kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật và các hoạt động tư pháp được tăng cường; góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, công tác nội chính vẫn còn nhiều hạn chế.

Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nội chính và các cơ quan nội chính. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, đảm bảo công tác nội chính vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Dự thảo Nghị quyết nêu lên 8 giải pháp cụ thể để lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.

Hầu hết các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều thống nhất và đồng tình cao với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số từ ngữ và bố cục để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự: Đặt công tác nội chính ngang tầm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định: Công tác nội chính là một trong những thành tố quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Tuy nhiên lâu nay, công tác nội chính còn được nhìn nhận ở một góc độ hẹp và được hiểu là nhiệm vụ riêng của các cơ quan trong khối nội chính. Việc ra đời của Nghị quyết trong thời điểm này là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhằm mở rộng phạm vi trách nhiệm và huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; đặt công tác nội chính ngang tầm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội khác của tỉnh.

Vì vậy, việc soạn thảo Nghị quyết cần phải được thực hiện đảm bảo chất lượng, theo hướng rõ ràng, ngắn gọn, súc tích và sát thực; giảm thiểu các nội dung mang tính lý thuyết, trùng lặp; chủ yếu tập trung đúc rút các bài học; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính…..

Về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của công tác nội chính được nêu trong Dự thảo Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh các biện pháp trấn áp và xử lý tội phạm, công tác nội chính phải chú trọng các giải pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng các cơ quan tố tụng, chất lượng công tác điều tra, truy tố, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và thực thi pháp luật, đảm bảo kỷ cương, phép nước, công bằng xã hội; tiến tới thực hiện sự điều hành Nhà nước bằng pháp luật; mỗi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

 Tiến Thành/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP