Sự Kiện Trong Nước

Hà Tĩnh: Công bố các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và cấp huyện, xã

Chiều ngày 11/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và cấp huyện, xã.

Hà Tĩnh: Công bố các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và cấp huyện, xã

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất trao các bộ TTHC cho các đơn vị

Theo đó, hiện nay Hà Tĩnh có 1.819 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; trong đó có 1.367 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 19 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 285 thủ tục hành chính cấp huyện và 167 thủ tục hành chính cấp xã.


Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được Chính phủ đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc, chất lượng và đảm bảo số lượng trong thống kê thủ tục hành chính và cũng là một trong những địa phương sớm công bố các bộ thủ tục hành chính trong toàn quốc.


Mai Hoàng

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG