Giáo dục

Giáo viên trường tư thục được xem xét hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng?

Bộ LĐ,TB&XH trình Chính phủ thêm cụm từ "cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động)" sau cụm từ "doanh nghiệp" để có thể mở rộng đối tượng thụ hưởng trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng vì dịch COVID-19.

Bộ LĐ,TB-XH đề xuất thêm các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên vào nhóm được hỗ trợ theo gói 62.000 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)


Liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 42 của Chỉnh phủ, Bộ LĐ,TB&XH vừa có tờ trình Chính phủ bổ sung một số đối tượng nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ sẽ trình Chính phủ thêm cụm từ "cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động)", sau cụm từ "doanh nghiệp" để có thể mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác ngoài doanh nghiệp như các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có sử dụng lao động.

"Làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của đơn vị, số dư của tháng liền kề trước khi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cở sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19", đó là nội dung đáng chú ý được Bộ LĐ,TB&XH đề xuất sửa đổi quy định về những đối tượng lao động hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Theo Bộ LĐ,TB&XH, tính đến ngày 27/7/2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17,5 ngàn tỷ đồng. Theo số liệu do Kho bạc Nhà nước trung ương cung cấp, đã thực hiện giải ngân 11.920,865 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.964.652 người và 12.784 hộ kinh doanh.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Thời Đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP