Trong nước

Giải phóng mặt bằng tại Kỳ Anh vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm

Theo báo cáo của Ban chuyên trách 1748 và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 34 dự án đã, đang triển khai với 147 công việc chính liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đó là kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và các đơn vị liên quan về việc giải phóng mặt bằng, tái định cư thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi và Kênh tách nước phân lũ đoạn qua xã Kỳ Trinh.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo một số ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn làm việc với các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng tại Kỳ Anh.

Đối với tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi và dự án Kênh tách nước phân lũ đoạn đi qua thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, Ban chuyên trách 1748 đang phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh và các lực lượng liên quan tiến hành di dời, giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân.

Ban chuyên trách 1748 và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh cũng đang tiến hành giải quyết các tồn động liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án khác để bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư.Tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch của một số dự án trên địa bàn Kỳ Anh còn chậm. Nguyên nhân do Ban chuyên trách 1748 chưa chủ động thực hiện theo đúng đường găng tiến độ; chưa thực sự thấy rõ trách nhiệm mà còn có tư tưởng đùn đẩy, chây ỳ, thiếu quyết tâm trong quá trình thực hiện; sự phối kết hợp với các ngành hiệu quả chưa cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục vào cuộc, đặc biệt Ban chuyên trách 1748 và cấp ủy chính quyền thị xã Kỳ Anh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng; hoàn chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện chi tiết cho từng phần việc cụ thể theo hướng ưu tiên khó trước, dễ sau.

Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh phải phối hợp tích cực với Ban chuyên trách 1748 trong quá trình thực hiện; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ Ban chuyên trách 1748 giải quyết các tồn đọng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đồng thời bám sát địa bàn, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục ra soát các dự án triển khai trên địa bàn, lên đường găng tiến độ cụ thể theo vị trí ưu tiên và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hà Vân/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP