Quốc hội khóa XIV

Ghi nhận từ đại hội đảng cấp cơ sở ở Vũ Quang

Tất cả 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội thành công. Kết quả đó vừa là nguồn cổ vũ lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, vừa giúp Huyện ủy rút được những kinh nghiệm quý cho việc tổ chức đại hội đảng bộ huyện.

Biểu quyết về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ Sơn Thọ.

Nội dung xuyên suốt báo cáo chính trị hướng đến: “Xây dựng hạ tầng là then chốt, xây dựng nông thôn mới là trọng tâm”. Để có báo cáo tốt, các tiểu ban văn kiện đã đầu tư nhiều công sức, lấy ý kiến góp ý nhiều lần, của nhiều đối tượng. Chánh Văn phòng Huyện ủy Phan Quốc Long cho biết: “Khác với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, chất lượng văn kiện được đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá thực chất văn kiện, trong đó có sự tham gia của các phòng, ban chuyên môn như: tài chính, kinh tế hạ tầng, chi cục thống kê, nông nghiệp, từ đó chỉ đạo hoạch định các chính sách, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ tới sát thực tế. Nếu kiểm tra mà thấy chưa đạt, Huyện ủy sẽ cử cán bộ xuống hỗ trợ, xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi “.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quá trình chuẩn bị nhân sự được cấp ủy chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm dân chủ, khách quan. Trong nhiệm kỳ, công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, thường xuyên; các ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp tốt với ban tổ chức, rà soát trước khi tiểu ban nhân sự dự kiến đưa vào danh sách bầu cấp ủy.

Với cách làm đó, các đại hội đảng bộ xã, thị trấn đã bầu cấp ủy mới với tỷ lệ nữ đạt 17,9%, trẻ tuổi là 22,4%, đổi mới hơn 25,6%. Về trình độ chuyên môn, 34,6% số cấp ủy viên mới có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại có trình độ trung cấp hoặc đang theo học để hoàn thiện chuyên môn; trình độ lý luận chính trị, cao cấp có 5,77%, trung cấp có 80,12%. Đối với khối cơ quan, cấp ủy viên trẻ tuổi chiếm 20,4 %, nữ 18,18%, đổi mới 35,2%; gần 73% có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học; 31,2% có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phan Hồng Yến cho biết: Trong dịp diễn ra đại hội đảng cấp cơ sở, huyện Vũ Quang trồng mới 132 ha cam; 10 ha ớt, chanh leo; 26.000 cây xanh; chỉnh trang nhà ở, xây dựng 252 vườn mẫu; xây dựng tám thôn kiểu mẫu, xây dựng một trại lợn nái, làm 7,6 km đường cứng. Nhiều địa phương đã xây dựng các công trình chào mừng đại hội, qua đó làm mới 22 hội quán, cổng chào với tổng trị giá hơn 7,35 tỷ đồng, 27 km đường điện thắp sáng làng quê, chín xã xây dựng sách lịch sử đảng bộ.

Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Vũ Quang là động lực lớn để các địa phương, đơn vị trên địa bàn tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới, từng bước xây dựng nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

THÀNH CHÂU và TIẾN DŨNG

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP