Xã hội

Formosa hoàn thành hệ thống hồ sinh học 10 ha

Sáng 15/7, sau 6 tháng xây dựng, đến nay hệ thống hồ sinh học (hồ sự cố, hồ sau xử lý và hồ chỉ thị sinh học) của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã được xây dựng xong.

Sau 6 tháng xây dựng, đến nay hệ thống hồ sinh học đã hoàn thành.

Theo đó, để đảm bảo nguồn nước thải khi xả thải đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Bộ TN&MT, FHS đã xây dựng hồ sinh học để xử lý riêng biệt 02 dòng nước thải sinh hóa và công nghiệp.

Tổng diện tích để xây dựng hệ thống hồ sinh học là 10 hecta, bao gồm: hồ sự cố; hồ hoàn thiện; bãi lọc trồng cây ngập nước; hồ chỉ thị sinh học (nuôi cá).

Công trình hồ sinh học được thi công theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm hồ sự cố công nghiệp; hồ sự cố sinh hóa; hồ nuôi cá và nhà điều hành.

Giai đoạn 2 đã hoàn thành xây dựng các hồ sau xử lý và hồ sự cố dự phòng, hồ sau xử lý, hồ sinh học (CB-1~3)

Hệ thống hồ sinh học được giám sát bằng 11 camera, bao gồm: Giám sát hồ sự cố sinh hóa; Giám sát hồ sự cố công nghiệp; Giám sát hồ sau xử lý sự cố công nghiệp; Giám sát bãi lọc trồng cây; Giám sát bể nuôi cá trong nhà điều hành hệ thống hồ sinh học; Giám sát bể nước xả thải tại trạm quan trắc.

Ngoài ra, FHS đã xây lắp thêm một số công trình BVMT như: lắp đặt màn hình giám sát ngoài cổng công ty để kịp thời công khai tình hình nuôi cá, số liệu quan trắc nước thải, khí thải, các thông tin về giới thiệu sản phẩm… để người dân cùng tham gia giám sát; Lắp đặt 3 cửa chắn nước mưa (van điện) tại cửa thoát nước mưa, ngày thường đóng cửa van để thu gom nước mưa và sẽ thu hồi tái sử dụng.

Tổng diện tích để xây dựng hệ thống hồ sinh học là 10 hecta; công trình do PGS, TS Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các nhà Khoa học Việt Nam chủ nhiệm đề tài

Công trình do PGS, TS Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các nhà Khoa học Việt Nam chủ nhiệm đề tài.

Như vậy, FHS đã hoàn thành khâu cuối cùng trong hệ thống bảo đảm môi trường và đã tiến hành nghiệm thu kỹ lưỡng.

Dự kiến trong đầu tuần tới, FHS sẽ bắt đầu vận hành thử hệ thống này.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP