Kinh tế

Đưa thị xã Kỳ Anh trở thành động lực cần nguồn vốn lớn

Sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về kết quả sau 2 ngày khảo sát, đánh giá và thống nhất các bước tiếp theo của Dự án phát triển đô thị động lực – Tiểu dự án thị xã Kỳ Anh.

Tại buổi làm việc, đại diện WB cho rằng, bên cạnh những lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp, thì trong quá trình phát triển thị xã Kỳ Anh còn gặp nhiều thách thức, như: Thiếu quy hoạch phát triển tổng thể; hạ tầng kỹ thuật đô thị còn thiếu và yếu; tỷ lệ hộ nghèo còn lớn, do đó cần nguồn vốn lớn để đưa Thị xã này trở thành đô thị động lực. Trong khi cách tiếp cận, xây dựng đề cương dự án còn hạn chế về định hướng phát triển, không gian đô thị, các vấn đề môi trường.

Đại diện WB cho rằng để xây dựng thị xã Kỳ Anh thành đô thị động lực cần một nguồn vốn lớn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nêu rõ: Thị xã Kỳ Anh là thị xã mới được thành lập, bước đầu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong tương lai gần đây sẽ là một đô thị lớn của tỉnh và khu vực. Vì Khu kinh tế Vũng Áng sẻ trở thành một khu kinh động lực với ba trụ cột công nghiệp nặng cốt lõi: Trung tâm luyện cán thép, Nhiệt điện và dịch vụ cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Hà Tĩnh cam kết thực hiện tốt nguồn vốn đối ứng, trả nợ, quản lý dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin cần thiết để cùng WB thực hiện tốt nhất các bước tiếp theo của dự án; tất cả vì mục tiêu sớm triển khai đầu tư xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại 3. Hà Tĩnh mong muốn Ngân hàng Thế giới quan tâm, tư vấn về vấn đề môi trường, hệ thống thoát thải đô thị….

Hà Tĩnh cam kết thực hiện tốt nguồn vốn đối ứng, trả nợ, quản lý dự án, hỗ trợ các thủ tục hành chính, có những giải pháp nâng cao năng lực điều hành, nhằm mục tiêu phát huy tối đa hiệu quả dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành một trong những đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP