TP-Huyện-Thị

Đến biển báo giao thông cũng bị xâm hại

Hàng loạt các biển chỉ dẫn giao thông, biển báo hiệu đường bộ ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang bị xâm hại đến mức đáng báo động.

a
Biển báo bị lấn chiếm không thương tiếc. (Cầu Cửa Tiền, Tp. Vinh)
Chiếc
Biển cấm đổ rác được khéo léo treo lên chiếc biển báo này chẳng khác nào
một chiếc “dây chuyền” thời trang. (đường Trương Văn Lĩnh, Tp.Vinh)
Một biển chỉ dẫn cấm đổ rác khác
Một biển cảnh báo “cấm đổ rác” khác (tỉnh lộ 558, Hưng Nguyên, Nghệ An)
2
Cột chỉ dẫn lộ trình xe buýt bị sử dụng sai mục đích.
b
2/3 thông tin trên biển báo bị cây che khuất. (ngã tư QL1A đoạn tránh Vinh)
Không thể nhìn rõ
Không thể nhìn rõ chiếc biển này chỉ đường đi đâu. (chân cầu Linh Cảm, Hà Tĩnh)
Biển chỉ đường này đã bị xâm hại nghiêm trọng
Biển chỉ đường này đã bị xâm hại nghiêm trọng
(QL1A đoạn qua xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Vũ Ngọc – Văn Lộc

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP