Kinh tế

Đề xuất WB đầu tư dự án phát triển đô thị động lực thị xã Kỳ Anh

Chiều 13/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới WB xung quanh việc đầu tư Dự án phát triển đô thị động lực thị xã Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Kỳ Anh.

Tintuchatinh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới WB

Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới cho rằng: Dự án phát triển đô thị động lực thị xã Kỳ Anh sẽ mang lại lợi ích cho hàng chục ngàn người dân thị xã Kỳ Anh, hàng chục vạn công nhân lao động, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng. Do đó việc xây dựng và phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh trở thành vấn đề cấp thiết. Các đề xuất của tỉnh cũng phù hợp với mục tiêu đầu tư phát triển bền vững, hướng tới sự thịnh vượng chung thông qua tăng trưởng kinh tế của Ngân hàng Thế giới.

Chuyên gia tư vấn của Ngân hàng thế giới WB đánh giá cao việc xây dựng và phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh

Sau quá trình khảo sát thực địa, các chuyên gia đề xuất dự án gồm có ba hợp phần chính. Đó là tăng cường kết nối và cải thiện giao thông đô thị; nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp thoát nước; cải thiện môi trường đô thị; nâng cao năng lực quản lý đô thị và hỗ trợ xúc tiến đầu tư. Trong đó, đặc biệt chú trọng vấn đề cấp thoát nước đô thị.

Đoàn chuyên gia tư vấn cũng cho rằng: Nên đưa vào hạng mục xử lý nước thải; hỗ trợ, đào tạo nghề cho người dân địa phương, nhất là bà con vùng tái định cư; lựa chọn một cơ quan đủ năng lực làm đầu mối, thực hiện dự án tương xứng với quy mô.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và kết nối để giúp đỡ Hà Tĩnh sớm hoàn thiện hồ sơ dự án

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã cảm ơn sự quan tâm và nỗ lực làm việc của các chuyên gia tư vấn Ngân hàng thế giới và đề nghị đoàn nghiên cứu thêm về một số trục đường giao thông, hệ thống cấp thoát để đảm bảo sự thông suốt, góp phần hiện đại hóa Khu kinh tế Vũng Áng. Xa hơn, cần suy nghĩ làm thế nào để kết nối chuỗi đô thị gắn với thị xã Kỳ Anh, trong đó cần lưu ý việc kết chuỗi với thị xã Hồng Lĩnh, đón đầu đường cao tốc Hồng Lĩnh- Ninh Bình. Ngoài thị xã Kỳ Anh, cần nghiên cứu hệ thống cấp thoát nước cho cả Thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và kết nối để giúp đỡ Hà Tĩnh sớm hoàn thiện hồ sơ dự án. Tỉnh sẽ cùng với thị xã Kỳ Anh bàn bạc nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý, đảm bảo năng lực và phù hợp để triển khai dự án hiệu quả.

Nguyễn Hằng/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP