Giáo dục

Đề thi, bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

Zing.vn cập nhật đề thi và bài giải môn Tiếng Anh vào chiều 23/6.

1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B

9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D

17. A 18. D 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A

25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D

33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. D

41. D 42. C 43. A 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C

49. D 50. B

Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 do cô Trần Thu Hiền và Nguyễn Thùy Dương (giáo viên Tiếng Anh, Trường Việt Úc, Hà Nội) thực hiện.

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP