Kinh tế

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Sáng 12/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi kiểm tra công tác tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, tiến độ chuyển đổi mô hình quản lí chợ, công tác quản lí thị trường, hoạt động điện lực ở huyện Hương Khê.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê) và tại cửa hàng bách hóa tổng hợp Cầm Nhất (xã Hương Long).

Về công tác tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, năm 2014, sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn trên địa bàn Hương Khê đạt 21.979 két (tăng 22% so với năm 2013), sản lượng tiêu thụ 2 tháng đầu năm 2015 đạt 1.890 két.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Lãnh đạo Sở Công thương cho rằng sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn của Hương Khê quá thấp (thứ 11 toàn tỉnh)

Hương Khê hiện có 15 chợ (1 chợ hạng II, 8 chợ hạng III, 6 chợ tạm). Quy hoạch đến năm 2020 có 11 chợ (1 chợ hạng II, 10 chợ hạng III). Theo kế hoạch, năm 2014 – 2016, Hương Khê chuyển đổi mô hình quản lý 11 chợ (năm 2014: 2 chợ; năm 2015: 5 chợ; năm 2016: 4 chợ). Với 2 chợ chuyển đổi năm 2014, huyện đã hoàn thành; 5 chợ chuyển đổi năm 2015, đã thành lập các đơn vị dự kiến nhận quản lý.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Đại diện Chi cục QLTT tỉnh đề nghị BQL chợ phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng QLTT vào cuộc mạnh mẽ quản lí hoạt động SX-KD trên địa bàn

Theo báo cáo, Hương Khê có 2.488 hộ kinh doanh (2.077 hộ kinh doanh ổn định, 411 hộ kinh doanh thời vụ), có 1.109 hộ ổn định đăng ký kinh doanh, 968 hộ ổn định chưa có đăng ký kinh doanh, có 2.055 hộ lập bộ thu thuế môn bài, 1.228 hộ nộp thuế tháng. Năm 2014 và 2 tháng đầu năm 2015, lực lượng QLTT phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý 346 vụ, với tổng số tiền thu phạt 348.942.000 đồng.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Lãnh đạo Sở Y tế: Nhiều cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn còn vi phạm quy định VSATTP

Điện lực Hương Khê quản lý 1 trạm trung gian 35/10kV, 198 trạm biến áp phân phối, 366,22km đường dây trung thế, 608,77km đường dây hạ thế, 30.738 khách hàng. Hương Khê có 2.085 cột điện ảnh hưởng quy hoạch NTM, nay đã di dời 1.103 cột (đạt 53%) với tổng kinh phí dự toán 4.081 triệu. Đến nay, 21/21 xã đã bàn giao xong lưới điện hạ áp nông thôn, không còn điểm vi phạm hành lang lưới điện trung áp, tuy vậy, các điểm vi phạm hành lang lưới điện hạ áp còn khá phổ biến.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị huyện Hương Khê đẩy mạnh quản lí Nhà nước về công tác quản lí đo lường chất lượng

Qua kiểm tra thực tế một số chợ, hộ kinh doanh trên địa bàn cho thấy công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền về vấn đề tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh còn hạn chế, thị phần và sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn đạt thấp; vẫn còn tình trạng chợ tự phát, gây mất ATGT, ANTT; việc kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Sơn (TT Hương Khê) còn chậm; vai trò của cấp ủy, chính quyền trong QLTT còn mờ nhạt, việc quản lí hoạt động kinh doanh trên địa bàn chưa được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường, ATVSTP chưa đảm bảo…

Kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng địa phương đã chỉ đạo thực hiện, song, hiệu quả chưa cao. Thời gian tới, yêu cầu địa phương cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch; lên đầu việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; tăng cường quán triệt chủ trương đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân, hộ kinh doanh trên địa bàn…

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh, sớm triển khai xây dựng chợ Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Huyện đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi chợ, QLTT, song, hiệu quả chưa cao

Về công tác chuyển đổi mô hình quản lí chợ, huyện cần thực hiện tốt công tác QLNN, khẩn trương hoàn thiện phương án xây dựng chợ Sơn, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, tiếp tục tuyên truyền, thay đổi nhận thức, tạo đồng thuận trong chuyển đổi chợ…

Hương Khê cũng huyện cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác QLTT, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong SXKD, vận động hộ kinh doanh kí cam kết thực hiện đúng quy định; tập trung kiểm tra, xử lí nghiêm hành vi vi phạm; duy trì chế độ báo cáo theo quy định; quan tâm công tác quản lí, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo VSATTP…

Về hoạt động điện lực, cần đẩy mạnh công tác di dời cột điện đảm bảo tiến độ, xử lí các điểm vi phạm hành lang lưới điện hạ áp nông thôn, đầu tư hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn, kỹ thuật, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

THU PHƯƠNG/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP