Quốc hội khóa XIV

Đại hội thi đua yêu nước Hà Tĩnh: Dấu ấn sau 5 năm nỗ lực thi đua

Sáng ngày 29/8, tại TP.Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đã tới dự.

hatinh24h 01

Quang cảnh đại hội

Báo cáo đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những con số ấy đã nói lên dấu ấn đặc biệt của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Tốc độ tăng trưởng  bình quân giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 18,7%; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GDP bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt 44 triệu đồng, trong khi chỉ tiêu 35 triệu đồng. Thu ngân sách dự kiến trên 15 nghìn tỷ đồng, gấp 14 lần sơ với năm 2010, trong đó thu nội địa đạt 7.500 tỷ đồng (chỉ tiêu 5.000 tỷ đồng).

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước cụm Bắc Trung bộ năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh

Hằng năm tạo việc làm mới cho hơn 32.000 lượt người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%, hộ cận nghèo còn 9%. Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến nay đã thu hút được 64 dự án vứi vốn đăng ký 20 tỷ USD, vận động được 36 chương trình dự án ODA và gần 100 dự án viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị đầu tư 7.810 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành cuộc cách mạng sâu rộng ở nông thôn, đến cuối năm 2015 sẽ không còn xã dưới 8 tiêu chí và có 49 xã đạt 19 tiêu chí, là 1 trong 5 tỉnh được Trung ương đánh giá có cách làm chủ động, bài bản, sáng tạo, góp phần bổ sung chỉ đọa chung của Trung ương.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, văn hóa – thể thao – du lịch, khoa học và công nghệ có bước chuyển tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao, chính trị được giữ vững ổn định. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả to lớn.

58 cá nhân được vinh danh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng, cùng với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh không ngừng phát triển, có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị…”

Đồng thời, đống chí Trần Thị Hà cũng khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh trong 5 năm qua đã thực sự là động lực, động viên, thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà tham quan các sản phẩm trưng bày tại đại hội

Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị trong thời gian tới Hà Tĩnh cần coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để quản lý, điều hành; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú trọng công tác khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân nhỏ để động viên, phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, hăng hái trong sản xuất và công tác trên các lĩnh vực.

Đại hội đã vinh danh 42 tập thể, 58 cá nhân điển hình tiên tiến tiểu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và bầu ra đoàn đại biểu tiên tiến xuất sắc tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Vinh danh 42 tập thể

Đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại đại hội

Hạnh Nguyên/ĐĐK

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP