Tin Hà Tĩnh

Công ty Hoàng Thiên có nguy cơ bị phạt hợp đồng và thay thế tại Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên – nhà thầu thi công gói thầu số 35-XL thuộc Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (đoạn Kỳ Phú – Kỳ Ninh) chuyển giao một phần công việc cho nhà thầu khác có năng lực tiếp tục triển khai thi công.

Thiết bị và nhân sự thi công của Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên.


Thi công chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng

Trong thời gian qua, mặc dù Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp thậm chí khiển trách Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên do thi công chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng gói thầu số 35-XL Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (đoạn Kỳ Phú – Kỳ Ninh): Tổ chức các cuộc họp vào ngày 01/3/2021, 15/3/2021 và 11/5/2021 kèm theo biên bản cam kết tiến độ; chỉ đạo, đôn đốc bằng văn bản vào các ngày 22/02/2021, 26/5/2021 và 14/6/2021; phê bình, khiển trách do thi công chậm tiến độ bằng văn bản vào các ngày 05/3/2021 và 14/5/2021.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên đã thiếu quyết liệt, không nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về tiến độ của chủ đầu tư, không tập trung nguồn lực tài chính cho gói thầu, nhân sự kỹ thuật không đáp ứng hồ sơ trúng thầu, thiếu nhân công, không có các giải pháp thi công phù hợp với địa hình khu vực và không tổ chức thi công tăng ca, tranh thủ thời tiết lúc thuận lợi nhằm bù lại phần tiến độ bị chậm… Hậu quả, gói thầu đã bị chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra, có nguy cơ lớn làm chậm tiến độ của toàn dự án, vi phạm điều khoản về tiến độ trong hợp đồng xây dựng đã ký kết, không đáp ứng kế hoạch giải ngân nguồn vốn được bố trí.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, sau 4 tháng tính từ thời điểm được bàn giao mặt bằng, nhà thầu mới chỉ vận chuyển, sản ủi, lu lèn sơ bộ được khoảng 41.100m3 đất, trong đó lu lèn đảm bảo chất lượng được khoảng 23.000/78.130m3 đất K95; mới thi công cơ bản hoàn thành 2/3 cống đổ tại chỗ; chưa đúc xong các cấu kiện đúc sẵn và chưa triển khai lắp dựng 13 cống lắp ghép; giá trị sản lượng xây lắp mới chỉ đạt khoảng 4,23/22,53 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 18,78%).

Chất lượng nền đường do Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên thi công.


Điều chuyển công việc cho nhà thầu khác có năng lực

Để đảm bảo tiến độ thi công của gói thầu (trong thời gian còn lại điều kiện thời tiết thuận lợi cho công tác thi công nền đường chỉ còn khoảng hơn 02 tháng), kịp thời giải ngân nguồn vốn được bố trí cho dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên cần thực hiện ngay các nội dung:

Một, đối với đoạn tuyến từ Km94+580 ÷ Km95+720 dài 1,14km, chuyển khối lượng còn lại chưa thi công gồm nền đường tuyến chính, nút giao, đường giao dân sinh, hệ thống mương thủy lợi, 05 cống hộp BxH=1x1m do Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên đảm nhận sang cho nhà thầu có năng lực khác tiếp tục triển khai thi công;

Đối với phần khối lượng đất đã tập kết, sản ủi nhưng lu lèn chưa đảm bảo chất lượng, yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên tập trung lu lèn hoàn thiện đảm bảo độ chặt theo thiết kế để bàn giao trước ngày 25/6/2021; nếu đến thời hạn này mà đơn vị không hoàn thành thì yêu cầu vận chuyển phần đất đắp không đảm bảo yêu cầu ra khỏi công trường;

Giao Tổ Quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị liên quan xác định khối lượng đã thi công, khối lượng điều chuyển; các phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật - Giám sát hoàn tất các thủ tục để trình Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có Quyết định điều chuyển khối lượng; thời gian hoàn thành trước ngày 28/6/2021.

Hai, đối với các đoạn từ Km95+720÷Km98+421 dài 2,701km đã được bàn giao mặt bằng, nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung cao độ về nguồn lực tài chính, thiết bị xe máy, vật tư vật liệu và nhân sự; giám đốc điều hành phải có mặt thường xuyên tại hiện trường; bổ sung cán bộ kỹ thuật và nhân công; tập trung tăng ca/kíp, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, thực hiện thi công dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn tuyến phù hợp với địa hình để bù lại phần tiến độ bị chậm, nhằm thi công hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước trước ngày 31/7/2021 theo kế hoạch đề ra (hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021).

Thời tiết thuận lợi cho việc triển khai thi công, tuy nhiên Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thiên không đáp ứng yêu cầu tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.


Thay thế ngay các nhà thầu khác

Nếu nhà thầu thi công vẫn không tập trung, tiếp tục làm chậm tiến độ thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh sẽ căn cứ các điều khoản hợp đồng đã ký kết và các chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng và chuyển toàn bộ khối lượng còn lại cho đơn vị khác có năng lực thi công, nhằm đáp ứng tiến độ thi công của gói thầu và công tác giải ngân nguồn vốn được bố trí cho dự án.

Theo điểm b khoản 20.2 Điều 20 của Hợp đồng xây dựng số 20/2020/HĐXD, ngày 15/10/2020 quy định: “Nếu sau khi phê bình, nhắc nhở lần thứ nhất, nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ lần thứ 2 của hạng mục công trình trước hoặc hạng mục tiếp theo thêm 10 ngày trở lên sẽ bị chủ đầu tư khiển trách (bằng văn bản) và xử phạt về kinh tế tương đương 5% giá trị phần hạng mục chậm tiến độ và xem xét, điều chuyển hạng mục đó cho đơn vị khác do chủ đầu tư lựa chọn”.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong Chương trình hành động số 70/CTr-UBND ngày 15/3/2021 và Văn bản số 3778/UBND-TH ngày 16/6/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 nêu rõ: “… xử lý nghiêm việc vi phạm tiến độ; trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác để đẩy nhanh tiến độ”.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP