Tin

Công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc tại thị xã Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc tại thị xã Hồng Lĩnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố hết dịch LMLM gia súc tại phường Đậu Liêu, thuộc thị xã Hồng Lĩnh; đồng thời, bãi bỏ vùng khống chế dịch, gồm các phường, xã: Nam Hồng, Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh), Thanh Lộc, Vượng Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc) và Xuân Lĩnh (Nghi Xuân).


UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, UBND thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường có tên trên thực hiện các biện pháp khôi phục chăn nuôi gia súc theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.


Hà Phương

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP