Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh – nhấn mạnh: Trong thời gian qua, giữa Đài Loan và tỉnh Hà Tĩnh có nhiều hợp tác trên nhiều mặt đặc biệt là về giáo dục. Đây là cơ hội mới cho tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Trường cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Văn phòng Kinh tế – Văn hóa – Giáo dục Đài Bắc tại Hà Nội cử giáo viên sang dạy tiếng Trung tại Trường.

Hiện tại nhà trường đang xây dựng mô hình đào tạo theo hướng thực học, thực làm, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp giúp sinh viên được thực hành nghề khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ mong muốn thông qua ngài Tham tán kết nối với cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp giúp sinh viên nhà trường có cơ hội được thực tập, thực hành nghề tại Đài Loan và được tham gia vào chương trình đào tạo nghề tại Đài Loan.

Ngài Lý Minh – Tham tán Văn hóa, Giáo dục Đài Bắc tại Hà Nội – tán thành đề xuất của PGS.TS Nguyễn Đình Thọ và hứa sẽ kết nối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp tại Đài Loan giúp nhà trường liên kết, tham gia vào chương trình đào tạo nghề, tạo điều kiện cho sinh viên nhà trường có cơ hội được thực tập tại Đài Loan.

Hương Ly