Tin Hà Tĩnh

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chặn tình trạng "lạm phát" các đoàn thanh tra doanh nghiệp

Trước phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp về tình trạng nhiều đoàn tiến hành thanh, kiểm tra khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều phiền hà, khó khăn trong hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra thông báo ngăn thực trạng này.

Trong Thông báo kết luận buổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, HTX do UBND tỉnh này tổ chức vào ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng nêu: Từ nay (ngày 15/10) trở đi, tất cả các kế hoạch thanh, kiểm tra của các đơn vị đều phải gửi xin ý kiến của thanh tra tỉnh trước khi ban hành, kể cả đột xuất lẫn thường xuyên.

Thông báo kết luận nội dung cuộc đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch tỉnh giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống theo dõi việc thanh, kiểm tra của các cơ quan thanh tra chuyên ngành, tuyệt đối không để tiếp tục xảy ra tình trạng nhiều đoàn thanh, kiểm tra đến các doanh nghiệp trong năm, trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các trường hợp các đoàn thanh, kiểm tra của trung ương có kế hoạch sau kế hoạch của tỉnh.

Trường hợp vẫn còn xảy ra tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo, nhiều lần, đề nghị các doanh nghiệp có kiến nghị, phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết và xử lý theo quy định.

Cũng trong nỗ lực triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung cấp bách như: xử lý những bất cập trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Theo đó, thời gian qua, nhiều dự án đầu tư phải từ chối không chấp thuận chủ trương đầu tư do vướng mắc, chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng lắng nghe tâm tư, phản ánh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, ông Hưng giao UBND huyện, thành phố, thị xã rà soát toàn bộ các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất để tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sự đồng nhất giữa các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, hoàn thành trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện, theo chức năng, nhiệm vụ.

“Bắt đầu từ đầu năm 2020, trường hợp còn xảy ra tình trạng thiếu đồng nhất giữa các quy hoạch, gây lãng phí thời gian, kinh phí cho các nhà đầu tư thì Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt là Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và các nhà đầu tư” - Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại quy trình, quy định về thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án để tham mưu điều chỉnh, không để tình trạng hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết phải thực hiện 2 lần thủ tục hành chính (một lần tại cấp huyện, một lần tại cấp Sở) như hiện nay.

Giao Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc công bố rộng rãi, công khai thông tin về các quy hoạch, chính sách có liên quan để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, khai thác.

Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện việc tổng hợp cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thành 1 tài liệu hướng dẫn để rà soát các chính sách chồng chéo, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng trong việc nghiên cứu, tiếp cận.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP