Kinh tế

Can Lộc có tỷ lệ tăng thu ngân sách tốp đầu toàn tỉnh

Đây là đơn vị trong tốp đầu toàn tỉnh về hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Kết quả này thể hiện rõ hiệu quả từ những giải pháp trong quản lý thuế.

Trong bối cảnh thu ngân sách của nhiều địa phương đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, thì thu ngân sách từ huyện Can Lộc đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
Đến thời điểm này, thu ngân sách của huyện Can Lộc đạt gần 79 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, bằng gần 90% kế hoạch Bộ giao, và đạt 73% kế hoạch Tỉnh giao.

hatinh24h 01
Giao dịch tại Chi cục Thuế Can Lộc.

Thông qua việc đưa tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vào diện quản lý và tiến hành kiểm tra, rà soát nguồn thu một cách thường xuyên, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế huyện Can Lộc cũng đã tiến hành hơn 10 cuộc kiểm tra, giám sát, và đã xử lý hiệu quả các dấu hiệu rủi ro về thất thu ngân sách. Thậm chí tiến hành điều tra, xác minh thường xuyên các hộ kinh doanh, tiến hành ấn thuế hóa đơn bán lẻ, quyết liệt thu hồi tiền nợ đọng thuế….

Với các giải pháp này đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Bên cạnh đó, đã phát hiện và khắc phục kịp thời những dấu hiệu vi phạm của các thành phần kinh tế, nâng cao nhận thức cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ đóng nộp ngân sách.

Huyện Can Lộc đang đặt quyết tâm thu vượt 105 tỷ đồng tiền thuế theo kế hoạch Tỉnh giao.

Nguyễn Hằng / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP