Trong nước

Bộ GTVT trình Chính phủ báo cáo tiền khả thi Dự án cao tốc Bắc – Nam

Đến năm 2020 cần đầu tư đưa vào khai thác khoảng 684 km; giai đoạn 2025 – 2028 cần đầu tư và đưa vào khai thác các đoạn còn lại để nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam.


Đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Ảnh: Minh Lê

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Theo Bộ GTVT, số liệu dự báo nhu cầu vận tải, đến khoảng năm 2020 cần đầu tư đưa vào khai thác đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – Túy Loan (Đà Nẵng) và đoạn Khánh Hòa – Dầu Giây (Đồng Nai) với quy mô 4 làn xe, chiều dài khoảng 684 km; giai đoạn 2025 – 2028 cần đầu tư và đưa vào khai thác các đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa với quy mô 4 làn xe để nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Giai đoạn hoàn chỉnh tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 4-6 làn xe, nền đường 22 – 32,5 m, tốc độ thiết kế 80 – 120 km/h. Còn giai đoạn phân kỳ có quy mô 4 làn xe, nền đường 17 m, tốc độ thiết kế 60 – 80 km/h riêng đối với đoạn Dầu Giây – Phan Thiết quy mô 4 làn xe cao tốc, nền đường 25 m, tốc độ thiết kế 100 km/h (do Quốc lộ 1 song hành không mở rộng). Tổng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 27.422 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ GTVT, căn cứ nhu cầu vận tải trước mắt sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư trước những đoạn có nhu cầu vận tải lớn.

Trên cơ sở phương án nguồn vốn nhà nước phân bổ cho Dự án khoảng 55.000 tỷ đồng, dự kiến phương án đầu tư giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022) sẽ xây dựng mới đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT655B) – Phan Thiết (Bình Thuận); đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên – Huế) theo hình thức hợp đồng BT với quy mô 4 làn xe, nền đường 17 m và đoạn Phan Thiết (Bình Thuận) – Dầu Giây (Đồng Nai) với quy mô 4 làn xe cao tốc, nền đường 25 m; tổng chiều dài khoảng 603 km.

Đồng thời, cũng mở rộng đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình), đoạn La Sơn (Thừa Thiên – Huế) – Túy Loan (Đà Nẵng) từ quy mô 2 làn xe lên thành quy mô 4 làn xe, chiều dài khoảng 81 km.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 140.116 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn nhà nước khoảng 55.000 tỷ đồng (thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khoảng 27.422 tỷ đồng; vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình khoảng 27.578 tỷ đồng). Nguồn vốn BT trả bằng ngân sách (thanh toán các đoạn Cam Lộ – La Sơn và đoạn La Sơn – Túy Loan) khoảng 23.525 tỷ đồng; trong đó: giai đoạn trước năm 2020 khoảng 5.700 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 khoảng 17.825 tỷ đồng. Nguồn vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu và vốn nhà đầu tư huy động) khoảng 61.591 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ năm 2023 đến năm 2028) sẽ đầu tư các đoạn còn lại để nối thông tuyến cao tốc Bắc – Nam, bao gồm: đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi – Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT655B) với quy mô 4 làn xe, nền đường 17 m.

Tổng chiều dài giai đoạn 2 khoảng 688 km; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 103.196 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn nhà nước hỗ trợ 44.456 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 58.740 tỷ đồng.

Giai đoạn 3 (dự kiến sau năm 2028) sẽ đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc – Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch được duyệt. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 69.123 tỷ đồng.

Tác giả: Trí Dũng

Nguồn tin: Thời báo Tài chính Việt Nam

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP