Chuyên gia lo cao tốc Bắc Nam vắng xe

Dẫn chứng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vắng xe tải, chuyên gia giao thông lo ngại việc làm đường bộ cao tốc xuyên Việt sẽ khó phát huy hiệu quả.

Ưu tiên xây dựng trước cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Đó là nội dung UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đề nghị với Bộ GTVT nhằm sớm hình thành mạng lưới đường bộ quốc gia, đảm bảo kết nối các khu kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu trong khu vực, giải quyết ùn tắc giao thông, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh.

TOP