Quốc hội khóa XIV

Bầu các chức danh Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Y tế đã họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ. Tham dự cuộc họp có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 15 đồng chí trong Ban chấp hành.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã tiến hành bầu các chức danh theo quy định: Bầu Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT; đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ; thảo luận Quy chế hoạt động của Ban chấp hành.

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo đó kết quả bầu cử các chức danh đã nhận được sự đồng tình cao của Ban chấp hành. Kết quả bầu như sau: Ban thường vụ gồm 05 đồng chí: Lê Ngọc Châu, Đường Công Lự, Trần Văn Dũng, Lê Chánh Thành, Nguyễn Lương Tâm. Đồng chí Lê Ngọc Châu được tín nhiệm bầu giữ chức danh bí thư Đảng ủy;  đồng chí Đường Công Lự – phó Bí thư Đảng ủy.  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí: Trần Văn Dũng, Trần Thị Hà, Phan Văn Hùng, Phan Minh Toàn, Nguyễn Huy Tú. Trong đó đồng chí Trần Văn Dũng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

Cũng tại phiên họp này, Ban chấp hành Đảng ủy đã phân công trách nhiệm cho các thành viên trong ban chấp hành và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành để các thành viên đóng góp ý kiến. Đảng ủy sẽ hoàn chỉnh hồ sơ sau Đại hội để gửi lên Đảng ủy Khối phê duyệt kết quả Đại hội trước ngày 5/6/2015.

Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương – Lương tâm – Trách nhiệm, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 thể hiện quyết tâm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tích cực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thu Hòa

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP