Trong nước

Xây dựng quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh tinh gọn, chính xác

Chiều 27/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì làm việc với Sở VH-TT&DL để nghe báo cáo xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao (VH-TT) Hà Tĩnh đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Đơn vị tư vấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự buổi làm việc.

Xây dựng quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh tinh gọn, chính xác

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Đơn vị tư vấn và Sở VH-TT&DL nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sớm hoàn chỉnh bản dự thảo.

Dự thảo Quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh đến 2020, tầm nhìn đến 2030 nhấn mạnh tầm quan trọng của VH-TT trong đời sống nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh. Từ đó, khẳng định sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực phát triển. Dự thảo cũng làm rõ tổng quan các yếu tố, điều kiện và thực trạng phát triển VH-TT Hà Tĩnh đến năm 2014; dự báo tác động của bối cảnh trong nước, quốc tế đối với sự phát triển VH-TT Hà Tĩnh; định hướng phát triển ngành VH-TDTT đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

Xây dựng quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh tinh gọn, chính xác

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Cần mạnh dạn loại bỏ những thiết chế không cần thiết và bổ sung thêm những thiết chế phù hợp với xu thế mới…

Tại buổi làm việc, đại biểu cho rằng, bố cục các phần trong bản dự thảo quy hoạch cần rõ ràng, cụ thể hơn; cần cập nhật số liệu mới nhất của Hà Tĩnh; kết cấu các nội dung còn chưa cân đối, quá nặng về nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng; cần gắn quan điểm với định hướng phát triển VH-TT; nên phối hợp với ngành GD&ĐT trong xây dựng quy hoạch; mạnh dạn loại bỏ những thiết chế không cần thiết và bổ sung thêm những thiết chế phù hợp với xu thế mới; xác định mô hình môi trường văn hoá các cấp, từ đó xây dựng tổ chức bộ máy; phân tích, nhận định tình hình chưa có sự khái quát; các thuật ngữ chưa thống nhất, thiếu chính xác, còn nhầm lẫn giữa thực trạng và thành quả…

Xây dựng quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh tinh gọn, chính xác

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam: Cần đưa tinh thần của Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ vào quy hoạch

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng, dự thảo quy hoạch chưa đạt so với yêu cầu, các nội dung chưa bám sát vào tình hình của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tập trung cao, sửa lại cách viết sao cho bố cục cân đối, nội dung chính xác, cụ thể, tinh gọn và cần có phụ lục đi kèm. Phần hiện trạng cần cập nhật số liệu mới nhất của tỉnh; cần khái quát cao các lĩnh vực, không nên quá cụ thể. Về thiết chế bộ máy, cần theo hướng nâng cao chất lượng và giữ số lượng; soát xét lại cơ chế chính sách, nhiệm vụ về quản lý Nhà nước…

Xây dựng quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh tinh gọn, chính xác

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Văn Lượng: Kết cấu các nội dung còn chưa cân đối, quá nặng về nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý đơn vị tư vấn và Sở VH-TT&DL nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sớm hoàn chỉnh bản dự thảo.

Anh Hoài/Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP