Trong nước

Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tại hội nghị, đại biểu đã được thông tin về kết quả, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thu thuế trên địa bàn tỉnh; tình hình, kết quả trong xây dựng nông thôn mới; thông tin về tình hình trật tự ATXH, QP-AN; thông tin về Luật Bảo hiểm Y tế cũng như triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác tuyên truyền cho thời gian tới.

Sáng 27/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 11/2014.
Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Theo báo cáo, tính đến 25/11/2014, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt 3.676 tỷ đồng, bằng 60% so với kế hoạch năm HĐND tỉnh giao, bằng 102% so với cùng kỳ. 11 tháng đầu năm 2014, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại 804 doanh nghiệp, truy thu 55,415 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính gần 13 tỷ đồng.

Hà Tĩnh được đánh giá là một trong 3 tỉnh của cả nước đạt kết quả cao trong xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí. Tuy nhiên, trong xây dựng NTM vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: các tiêu chí về văn hóa – y tế – giáo dục – môi trường chưa được thể hiện rõ nét, đội ngũ cán bộ cơ sở một số nơi chưa đạt yêu cầu, nguồn ngân sách còn hạn hẹp, đặc biệt là hỗ trợ vốn trực tiếp…

Tình hình trật tự ATXH, QP-AN… ngày càng được đảm bảo; công tác đối ngoại được triển khai tốt, qua đó xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển bền vững…

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát, tổng kết lại những kết quả thời gian qua. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015…

Thu Hà – Linh Châu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP