Trong nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thăm, làm việc tại xã Tùng Ảnh – Đức Thọ

Sáng ngày 28-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh); khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, làm việc với cán bộ, nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Sau khi nghe lãnh đạo xã Tùng Ảnh và huyện Đức Thọ báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương, lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước sự đổi mới, phát triển của quê hương Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tuy địa phương còn không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ, nhân dân trong xã luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù lao động, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Đảng bộ xã Tùng Ảnh từ năm 2000 đến nay luôn đạt danh hiệu TSVM; chính quyền luôn dẫn đầu huyện Đức Thọ trong các phong trào thi đua yêu nước; địa phương được huyện, tỉnh và Trung ương tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua. Đặc biệt, đến nay xã Tùng Ảnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn, xã có tiến bộ, tạo ấn tượng tốt; nhất là những kiến nghị đề xuất với Trung ương tại buổi làm việc vừa bám sát được thực tiễn, vừa thể hiện tính định hướng vĩ mô. Cùng với đó, Tổng Bí thư cho rằng, Đảng ủy xã Tùng Ảnh đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thật đáng hoan nghênh, biểu dương. Nhất là kinh nghiệm trong việc khơi dậy, phát huy sức dân, dựa vào dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các lĩnh vực khác. Trên thực tế, địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, con em quê hương đóng góp được 9,9 tỷ đồng, huy động sức dân 3,3 tỷ đồng, góp phần vào việc hoàn thành trước, hoàn thành sớm kế hoạch, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thắp hương Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trước thực tế Tùng Ảnh hiện còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán… Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, nhân dân địa phương cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị thuộc tốp dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự phát triển theo hướng bền vững. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chủ trương, chính sách, chương trình xây dựng nông thôn mới… xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cần phát huy tốt kinh nghiệm về việc khơi dậy, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung. Địa phương cần chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích con em học xong đại học trở về xây dựng quê hương. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, nâng cao chất lượng chăm lo đời sống nhân nhân. Trước hết là nâng cao thu nhập bình quân đầu người, nhanh chóng giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo…

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Vấn đề quan trọng hàng đầu là chủ động phát hiện khuyết điểm, hạn chế, sớm có chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời, chống tư tưởng bằng lòng, thỏa mãn trước những kết quả địa phương đã đạt được. Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Hơn hết, phải thấm nhuần sâu sắc tinh thần: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phải có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa vào thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong điều kiện mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là quê hương của Cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng – địa phương hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng.

Cũng trong sáng 28-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến dâng hoa, thắp hương Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú (Tùng Ảnh, Đức Thọ) và Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên).

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP