Hà Tĩnh ngày nay

Thị xã Hồng Lĩnh – Dáng vóc đô thị văn minh

Sau 23 năm thành lập, đến nay, bộ mặt KT-XH của TX Hồng Lĩnh đã có bước phát triển vượt bậc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai…, Hồng Lĩnh đang dần trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh.

Ngày 2/3/1992, TX Hồng Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hồng Lĩnh với các xã Đức Thuận, Trung Lương (Đức Thọ) và Đậu Liêu, Thuận Lộc (Can Lộc). Từ đó đến nay, Đảng bộ và nhân dân TX Hồng Lĩnh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH.

Mây vờn Ngàn Hống

Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh.

Diện mạo đô thị ở Hồng Lĩnh đang thay đổi từng ngày theo hướng văn minh, hiện đại, các tuyến đường nội ô được trải nhựa, bê tông hóa… trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang; nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Việc đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị đang tạo cho Hồng Lĩnh một bộ mặt văn minh, vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Năm 2014, kinh tế TX Hồng Lĩnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 93,17%; nông nghiệp chỉ còn 6,83%; chỉ tiêu cơ cấu kinh tế cơ bản về đích so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V đề ra. Năm qua, cụm công nghiệp Nam Hồng được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập; làng nghề rèn đúc Trung Lương được cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống. Có 14 doanh nghiệp, HTX được thành lập mới; toàn thị xã đã cấp mới và chấp thuận 12 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn 299,347 tỷ đồng, trong đó, 1 dự án đã đi vào hoạt động.

Tận tâm với doanh nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững

Nhà máy Cọc sợi Vinatex Hồng Lĩnh hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động

TX. Hồng Lĩnh là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về sản phẩm công nghiệp địa phương, được chọn 7 sản phẩm dự thi khu vực phía Bắc và đạt 2 giải A. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 754,813 tỷ đồng, tăng 11,17% so với năm 2013, đạt 102,89% so với kế hoạch; theo giá cố định 2010 ước đạt 619,547 tỷ đồng, tăng 11,34% so với năm 2013, đạt 102,86% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 419,212 tỷ đồng, tăng 37,58% so với năm 2013. Trong đó, thu trên địa bàn đạt 244,456 tỷ đồng (thị xã được giao thu đạt 122,395 tỷ đồng, tăng 37,67% so với năm 2013, đạt 114,82% so với kế hoạch; Cục Thuế tỉnh thu đạt 122,061 tỷ đồng). Thu bổ sung trợ cấp ngân sách cấp trên đạt 174,75 tỷ đồng.

Thương mại – dịch vụ có bước phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ toàn thị xã năm 2014 ước đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013, đạt 91,45% kế hoạch. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm sản xuất trên địa bàn ước đạt 7,241 triệu USD; nhập khẩu hàng hóa với tổng giá trị 14,3 triệu USD. Dịch vụ du lịch tiếp tục được đẩy mạnh; toàn thị xã có 12 cơ sở lưu trú; tổng lượng khách du lịch trong năm 2014 đạt 10.000 lượt người, tăng 14,5% so với năm 2013, trong đó có 300 lượt khách quốc tế. Bên cạnh đó, TX Hồng Lĩnh đang triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thay `áo` mới cho thị xã dưới chân núi Hồng

TX Hồng Lĩnh lung linh khi màn đêm buông xuống

Cùng với phát triển KT-XH và bộ mặt đô thị, Hồng Lĩnh còn tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động ổn định; phát huy sức mạnh đoàn kết của hệ thống chính trị… nên đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH so với kế hoạch, QPAN được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Song song với đó, nhiều vấn đề xã hội được quan tâm, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách được thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã chiếm 3,2%, giảm 0,63% so với năm 2013. Bên cạnh đó, các hoạt động trên lĩnh vực VH-XH có nhiều kết quả đáng ghi nhận… tạo được niềm tin trong nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, TX Hồng Lĩnh tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi, phát triển các ngành, sản phẩm chủ lực của tỉnh; tập trung thu hút các nguồn lực ưu tiên phát triển CN-TTCN, thương mại – dịch vụ; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững… Đặc biệt là tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Với sự định hướng và chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, chính quyền cùng với nỗ lực vươn lên của nhân dân TX Hồng Lĩnh, nhịp sống của đô thị văn minh đang phát triển bền vững ở phía Bắc của tỉnh.

Nguyễn Văn Hổ

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP