Trong nước

Thi hành kỷ luật Chủ tịch tỉnh, xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Kỷ luật Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh

Cụ thể, tại Quyết định số 346/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tử Quỳnh tính từ ngày công bố Quyết định thi hành kỷ luật số 1117-QĐNS/TW ngày 31/1/2024 của Ban Bí thư.

Kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Hương Giang

Tại Quyết định số 347/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Hương Giang bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật bà Nguyễn Hương Giang tính từ ngày công bố Quyết định số 1405-QĐ/UBKTTW ngày 31/1/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP