Viết tiếp bài báo “Khuôn viên trường học bị cho thuê trái phép”: Xử lý sai phạm như “bắt cóc bỏ đĩa”!

Không chỉ đại diện chủ sử dụng đất cố ý làm trái, bất hợp tác với cơ quan chức năng mà các đơn vị viễn thông tại Hà Tĩnh cũng tỏ thái độ bất tuân pháp luật, dửng dưng trước quyết định xử phạt đối với các trạm BTS xây dựng trái phép của đơn vị mình.

TOP