Vụ xuân ở Hà Tĩnh được mùa toàn diện

Vụ xuân 2014, nông nghiệp Hà Tĩnh thắng lợi toàn diện trên cả diện tích, sản lượng và phát triển mô hình sản xuất mới. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho thắng lợi những vụ sản xuất tiếp theo.

TOP