Thành phố Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm 36 vụ việc khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thời gian qua, chính quyền thành phố đã nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng được quan tâm, chú trọng, do đó ý thức pháp luật của người dân được nâng lên, quyền dân chủ của công dân trong khiếu nại, tố cáo được đảm bảo thực hiện. Các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết KNTC về cơ bản đã được UBND thành phố và các xã, phường chấp hành tốt. Nhờ đó việc giải quyết KNTC từ cơ sở được phát huy, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị của địa phương.

Clip 1000 giáo dân ném gạch đá ở Nghệ An

8h30 ngày 3/9, khoảng 1.000 giáo dân đã kéo lên trụ sở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An mang theo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung phản đối bắt giữ người trái pháp luật.

TOP