Xin lỗi, ông đi quá xa rồi ông Nguyễn Thanh Hải ơi!

Bạn đọc Nguyễn Văn Đạt bình luận: "Ông Nguyễn Thanh Hải này đi quá giới hạn và tự xem mình cao hơn pháp luật kỷ cương, hứa hẹn đủ điều. Hứa cái mình không làm được. Cơ quan chức năng cần làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm".

TOP