Trong nước

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Sáng 30/1, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, phong trào thi đua năm 2014 và triển khai nhiêm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long.

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Năm 2014, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành 1 Nghị quyết, 7 chỉ thị, 5 kết luận, 160 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, 150 báo cáo định kỳ, đột xuất, 248 chương trình hành động, chương trình công tác và 32 kế hoạch, nhiều văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy
Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long tham dự hội nghị

Trong công tác hành chính cơ yếu, đã cập nhật, xử lý 1.021 văn bản đi và 2.780 văn bản đến đảm bảo đúng quy trình, quy định; trong công tác văn thư lưu trữ, đã thu thập, chỉnh lý sơ bộ, đưa vào quản lý, khai thác sử dụng 120 cặp tài liệu gửi đến đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chánh, Phó chánh Văn phòng, các phòng và Trung tâm công nghệ thông tin. Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, và ngoài việc tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, văn phòng còn tiếp tục nhận đỡ đầu xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân)…

Trong công tác xây dựng Đảng, đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy
Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long trao bằng khen của UBND tỉnh các tập thể, cá nhân xuất sắc

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết trong cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015, đồng thời tiến hành phát động quyên góp ủng hộ người nghèo.

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương, đánh giá cao vai trò của Văn phòng Tỉnh ủy, đặc biệt là công tác tham mưu tổng hợp, đôn đốc các đơn vị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương và của tỉnh, giúp Tỉnh ủy xử lý tốt các công việc đột xuất, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác đối ngoại của Tỉnh ủy. Việc quản lý công văn, lưu trữ, công tác hậu cần, tài chính, ngân sách Đảng được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2015 của Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát chương trình công tác năm 2015 để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2015; đặc biệt phục vụ tốt Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phan Trâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP