Chuyện ở một UBND xã làm việc "chẳng giống ai"

Giờ hành chính nhưng cả UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum vắng tanh, duy chỉ có 2 phòng có người đang… nằm ngủ. Khi phóng viên đăng kí làm việc thì không ai chịu tiếp, thậm chí… hỏi không thèm trả lời.

TOP