Tặng phong bì: Nặng nghĩa vụ, nhẹ tri ân!

Việc tặng quà bằng phong bì cho giáo viên dịp 20/11 đang được "phổ thông hóa". Nhanh, gọn, tiện như lý lẽ của nhiều thì việc tặng phong bì cho nhà giáo khó tránh tâm lý nặng nghĩa vụ, nhẹ tri ân.

Chiếc phong bì mẹ giấu dưới gối khiến tôi khóc nấc lên

Mẹ chỉ lên thăm tôi một hôm rồi phải về gấp. Sáng nay lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ đã đi hàng trăm cây số, vậy mà tôi lại không thể cho bà đồng tiền nào để dắt túi. Tôi đúng là người con bất hiếu.

Kỳ Anh: Quê hương phong bì

Báo đăng ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phổ biến kế hoạch tách huyện, điều chỉnh địa giới, thành lập thị xã Kỳ Anh mới, dân đi họp được phát mỗi người 50.000 đồng.

TOP