Cán bộ xã “ăn”… bò, lợn nông thôn mới

Theo quy định, các hộ ở các xã miền núi sẽ được hỗ trợ 70% giá giống cây trồng vật nuôi, tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ. Từ quý III/2013 tất cả các xã miền núi đều tự lập phương án sản xuất, đề xuất kinh phí để hỗ trợ cho các hộ dân, chủ yếu với hình thức cấp bò giống, lợn nái giống.

TOP