Hạ tầng giao thông – vị trí địa lý: Lợi thế của Du lịch biển Lộc Hà

Huyện Lộc Hà có bãi biển đẹp trãi dài từ Chân Tiên – Thịnh Lộc tới Xuân Hải – Thạch Bằng, có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển du lịch, từ Thành phố Hà Tĩnh về biển Lộc Hà chỉ chưa đầy 20 phút. Hệ thống giao thông về trung tâm huyện được xây dựng với quy mô đảm bảo:             – Tỉnh lộ 9 từ Hà Tĩnh về Trung tâm huyện Lộc Hà, quy mô đường cấp 3, rộng 35m.            – Tỉnh lộ 9 từ Trung tâm huyện ra bãi biển Xuân Hải, quy mô đường cấp 3, 2 làn đường, rộng 70m.             – Quốc lộ 15A nối QL1A với TL9 đi mỏ sắt Thạch Khê, quy mô đường cấp 3, rộng 35m.            – Cầu Đò điệm và hệ thống đường từ huyện Thạch Hà về Tỉnh lộ 9, quy mô đường cấp 4, rộng 14m.           – Tỉnh lộ 6 từ Can Lộc về Lộc Hà, quy mô đường cấp 4, rộng 14 m…rất thuận lợi cho việc đi lại của du khách trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.                                  Đường TL9 từ Trung tâm huyện ra Bãi biển Xuân Hải

TOP