Cẩm Bình (Cẩm Xuyên): Xã “lật kèo”, gia đình liệt sĩ gánh nợ!

Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, chính quyền xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã vận động gia đình liệt sĩ vay nợ để xóa nhà tranh, xây nhà mới, với lời hứa sẽ hỗ trợ tiền xây nhà. Nay, khi xã đã “về đích”, được tuyên dương khen thưởng thì lại “lật kèo”, khiến bố mẹ liệt sĩ lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và có nguy cơ bán nhà.

TOP