Can Lộc triển khai duyệt đề án sản xuất Hè Thu năm 2013

Sáng ngày 17/5/2013, UBND huyện Can Lộc đã tổ chức duyệt Đề án sản xuất Hè Thu 2013 cho 23 xã, thị trấn trong toàn huyện, theo 5 cụm. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo phân công chỉ đạo, trực tiếp chủ trì hội nghị tại các cụm.

TOP