Can Lộc

Can Lộc triển khai duyệt đề án sản xuất Hè Thu năm 2013

Sáng ngày 17/5/2013, UBND huyện Can Lộc đã tổ chức duyệt Đề án sản xuất Hè Thu 2013 cho 23 xã, thị trấn trong toàn huyện, theo 5 cụm. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo phân công chỉ đạo, trực tiếp chủ trì hội nghị tại các cụm.

Với mục đích, thông qua duyệt đề án, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá được thực trạng kết quả triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2012; những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó bàn và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện vụ Hè Thu năm 2013 có tính khả thi cao

Để chuẩn bị cho vụ sản xuất Hè Thu 2013, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị và Đề án; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai quán triệt nội dung tinh thần chỉ đạo của huyện. 100% cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã ban hành chỉ thị, nghị quyết, đề án thực hiện; tổ chức họp Đảng bộ, tiểu ban mặt trận xóm và khu dân cư. Trong đề án, đã cụ thể hóa tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện thành chương trình hành động cụ thể. Từ thực trạng kết quả thực hiện sản xuất vụ Hè Thu năm 2012, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án giao thông thủy lợi nội đồng; bố trí lịch thời vụ; cơ cấu các loại giống phù hợp trên từng xứ đồng và điều kiện đất đai; các điều kiện đảm bảo phục vụ tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh… Ngoài ra, còn xây dựng hệ thống các chính sách hỗ trợ ngoài chính sách theo Đề án của UBND huyện, quan tâm coi trọng đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu, phòng chống dịch bệnh, chống hạn, tập huấn quy trình kỹ thuật, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng/xã. Điều đáng phấn khởi, từ thực tiễn sản xuất vụ Hè Thu năm 2012, vụ Hè Thu năm nay, bà con nông dân các xã đều đồng tình với quan điểm chỉ đạo của huyện, chỉ cơ cấu 3 – 4 giống/1 xã; 1 – 2 giống/1 xóm, thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, giải trình, làm rõ căn cứ xây dựng đề án sản xuất Hè Thu của từng địa phương; bàn các giải pháp thực hiện, đảm bảo theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, phù hợp với tình hình thực tế, tập quán sản xuất của bà con nông dân. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy cần tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn cấp huyện bám cơ sở, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, tập huấn phương pháp chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hoại; đảm bảo cung ứng tưới tiêu kịp thời. Kết thúc duyệt đề án, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo các cụm để quán triệt tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, đảm bảo cho vụ hè thu thắng lợi toàn diện, cả về diện tích, năng suất và sản lượng./.
Bích Liên

Can Lộc

  Từ khóa: duyệt , Đề án , Triển khai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP