Dương Kỳ Anh: Thơ và những người đẹp

Dương Kỳ Anh yêu thích sự hồn nhiên. Để tả một cô gái đẹp, tính từ mà nhà thơ của vùng quê núi Hồng , sông Lam thường bật ra nhiều nhất cũng là : Hồn nhiên. Con người ông cho đến tận bây giờ cũng vẫn có những nét thơ trẻ, bên cạnh sự già dặn, từng trải . Tiếp xúc sơ dễ kết luận ông là người… nhạt. Càng gần, lại càng thấy “đọc” ông khó vô cùng. Chúng tôi- một vài “nhân” trong đám nhân viên cũ của ông- lén lút đặt cho ông biệt danh : “ Điệp vụ” Ám chỉ sự… khó lường trong tính cách của ông.

TOP