Quyết định nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.

TOP