Hương Sơn: Clip cháy rừng thông, keo và thực bì

Theo thông tin từ lực lượng Kiểm lâm Hương Sơn, vào khoảng 21 giờ đêm 10/6 đã xảy một ra vụ cháy rừng thông và keo tai tượng nhiều năm tuổi tại lâm phận thuộc địa bàn xóm rú Chuối (Sơn Hàm, Hương Sơn).

TOP