Học và làm theo Bác ở Tiểu đoàn 2 – Bộ CHQS tỉnh

Là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Tiểu đoàn 2 – Trung đoàn 841 đã thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

TOP