Trong nước

Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh , HĐND huyện

Sáng nay ngày 29/5, tại xã Thái Yên, đoàn đại biểu Quốc hội , HĐND tỉnh và HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri 3 xã Thái yên, Đức Thịnh và Đức Thanh.

Tại điểm tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Sơn,giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội,  đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo kết quả nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, ong Nguyễn Trí Lạc, Trưởng ban ngân sách HĐND tỉnh, thay mặt tổ đại biểu HĐND  tỉnh đã báo cáo dự kiến các nội dung, chương trình  của kỳ họp 14, HĐND Tinh khóa 16 và thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà. Nghe ông Nguyễn Văn Đức. Trưởng phòng văn hóa thông tin, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện  báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND huyện K 18 , kết quả tinh hình kinh tế- XH của huyện nhà trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm . Đa số cử tri đều phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của Đất nước, của tỉnh và của huyện trong 6 tháng đầu năm 2015, những hoạt động tích cực của đoan đại biểu QH,HĐND tỉnh. Tuy nhiên, tại buổi tiếp xúc có một số ý kiến của cử tri đề nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới việc tiếp xúc cử tri, giải quyết dứt điểm các ý kiến cử tri kiến nghị để tạo niềm tin trong nhân dân; tăng cường quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm sơn PU tại xã Thái yên;Quan tâm đầu tư  vào lĩnh vực Nông nghiệp, cơ chế chinh sách xãy dựng NTM; đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu sửa đổi chính sách vườn mẫu 2000m2 cho phù hợp ,vì ở các xã đức Thanh , đức Thịnh và Thái yên rất khó thực hiện .

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh ông Nguyễn Trí Lạc tiếp thu các ý kiến cử tri và hứa sẽ tổng hợp lên QH và HĐND tỉnh đồng thời giải trình 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền

Thanh Thủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP