Trong nước

Hội nghị liên kết phát triển du lịch Hà Tĩnh – Bình Định

Triển khai kết quả làm việc giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định, chiều 13/8/2015, tại thành phố Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 2 tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch Hà Tĩnh – Bình Định. Các đồng chí: Bùi Đức Hạnh, GĐ Sở VH, TT & DL Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Dũng, GĐ Sở VH, TT & DL Bình Định chủ trì hội nghị.

Xem hình

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở VH, TT & DL trình bày báo cáo tổng quan về du lịch Hà Tĩnh, các đại biểu đã thảo luận thống nhất ký kết hợp tác trên 4 lĩnh vực: . Hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Để nội dung ký kết được triển khai có hiệu quả, bản ghi nhớ cũng xác định cách thức tổ chức. Trong đó hai Sở sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung đã ký kết, đồng thời chỉ đạo và tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của 02 địa phương nhận thức rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết là phải tăng cường hợp tác và có kế hoạch hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp trên từng lĩnh vực, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch u hai địa phương. Hai Sở sẽ tổ chức họp sơ kết định kỳ 01 năm 01 lần, mời các doanh nghiệp tham gia để trao đổi thông tin 2 chiều về hoạt động du lịch và tình hình hợp tác phát triển của 2 địa phương theo hình thức luân phiên về địa điểm…
Việc ký kết hợp tác du lịch giữa 2 tỉnh Bình Định – Hà Tĩnh góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh đồng thời góp phần khai thác tiềm năng du lịch Hà Tĩnh, để ngành công nghiệp không khói này ngày càng phát triển du lịch, góp phần đắc lực vào thành tựukinh tế – xã hội chung của cả hai tỉnh.

Nguyễn Ái Vân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP