Hải quan Hà Tĩnh phối hợp tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng các suất quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: BTC

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động các DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế, hải quan; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, Đoàn viên Thanh niên; thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đoàn viên Thanh niên và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM, hàng giả…

Tại diễn đàn lần này, các đoàn viên Thanh niên Hương Sơn đã tham gia tuyên truyền về công tác phòng chống buôn lậu, GLTM qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những tiểu phẩm ngắn với nội dung ý nghĩa và sâu sắc.

Được biết, năm 2015, công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, GLTM được các cấp bộ Đoàn lồng ghép nội dung vào các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Đoàn. Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức 16 diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với buôn lậu và GLTM”; tổ chức cho đoàn viên Thanh niên ký cam kết “Đoàn viên Thanh niên không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu và GLTM”…, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, GLTM, làm lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trong dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hải Quan