Trong nước

Đề nghị thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng TN&MT

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang.

Theo thông cáo báo chí Kỳ họp 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong hai ngày 12 và 13/4/2017, tại Hà Nội, UBKT TƯ đã họp kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ chủ trì kỳ họp (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Về việc thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và một số cá nhân có liên quan, UBKT TƯ đã xem xét, kết luận:

Ban cán sự đảng (BCSĐ) bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để bộ TN&MT và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng bộ TN&MT chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Minh Quang thời kỳ còn làm Bộ trưởng TN&MT.

Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng bộ TN&MT, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng bộ TNMT nhiệm kỳ 2011-2016; ông Tuyến đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty Formosa.

Ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng bộ TN&MT cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016; ông Lai đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép xả nước thải cho công ty Formosa.

Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, bộ TN&MT thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng cục Thẩm định, đánh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Tổng cục Môi trường để trình bộ TN&MT phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Những vi phạm của Ban cán sự đảng bộ TN&MT và các cán bộ nêu trên là nghiêm trọng; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT TƯ quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng bộ TN&MT, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai theo quy định.

Trường hợp ông Mai Thanh Dung, Đảng ủy bộ TN&MT đã thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường; bộ TN&MT đã kỷ luật giáng chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

UBKT TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự.

Liên quan đến việc thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, kết luận của UBKT TƯ nêu rõ:

Ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016, ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. Ông Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải… thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ 2010 đến 2016. Ông Tuấn có vi phạm, khuyết điểm: Ký một số văn bản trái quy định; cho phép công ty Formosa khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trước, hoàn thiện các thủ tục sau.

Theo đó, kết luận của UBKT TƯ nêu rõ, những vi phạm của ông Võ Kim Cự và ông Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT TƯ quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với đồng chí Hồ Anh Tuấn; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự theo quy định.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, UBKT TƯ yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Tác giả: Dương Thu

Nguồn: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP