Trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 2 Đội trưởng Quản lý thị trường

Qua công tác kiểm tra cho thấy, việc chấp hành pháp luật thương mại, kinh doanh của các tiểu thương chưa nghiêm túc; công tác QLTT, quản lý VSATTP, kiểm dịch thú ý gia súc gia cẩm còn lỏng lẻo, mang tính hình thức và đối phó…

 Sáng 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đi kiểm tra đột xuất công tác quản lý thị trường (QLTT) và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ở các chợ Cày (thị trấn Thạch Hà), chợ Nghèn (thị trấn Can Lộc) và chợ thị xã Hồng Lĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 2 Đội trưởng Quản lý thị trường
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh doanh của các tiểu thương chợ Cày
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 2 Đội trưởng Quản lý thị trường
… chợ Nghèn, thị trấn Can Lộc…

Làm việc với các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các đội QLTT, các đơn vị kiểm dịch cũng như các Ban quản lý chợ và các cấp ngành liên quan; yêu cầu ngành Công thương Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác Đội trưởng đội QLTT Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh để có hình thức xử lý nghiêm vì đã buông lỏng công tác quản lý thị trường trong thời gian quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 2 Đội trưởng Quản lý thị trường
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 2 Đội trưởng Quản lý thị trường
… và chợ thị xã Hồng Lĩnh

Nhằm lập lại trật tự kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cẩu Chủ tịch UBND các huyện, thị; giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành phần liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; Chi cục QLTT chịu trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật thương mại đến các thương nhân.

Đình Trung/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP