Trong nước

Cẩm Xuyên: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa XVIII

Sáng ( 09/07), tại hội trường liên cơ huyện, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 .Các đồng chí Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện và đồng chí Hoàng Kim Thạch – Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.


Khai mạc kỳ họp thứ 11- HĐND huyện khóa XVIII

Dự và chỉ đạo kỳ họp, ở Tĩnh có đồng chí Trần Tiến Dũng– Phó trưởng đoàn đại biểu quốc Hội Hà Tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban ngân sách HĐND Tỉnh.  Tham dự kỳ họp ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật– Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, cùng các Ủy viên BTV  huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn  thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.


Diễn văn khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày, nhấn mạnh: Năm 2015, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015. Với  sự chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nổ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, Cẩm Xuyên đã khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng lợi thế, giành được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt kế hoạch đề ra.


Đồng chí Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp lần này HĐND huyện sẽ đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2015; Kỳ hợp cũng sẽ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND huyện; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thông qua các tờ trình, đề án…

Để kỳ họp đạt kết quả cao, đồng chí bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm,  dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND huyện kính đề nghị cử tri và nhân dân huyện nhà giành thời gian quan tâm theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp, thay mặt UBND huyện,  đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.  Báo cáo nêu rõ, với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự nổ lực phấn đấu của nhân dân và của các doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ kế hoạch, góp phần hoàn thành và vượt mức các mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra, tạo tiền đề cho thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.


Đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt
kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2015;
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
Kinh tế tiếp tục phát triển, với tổng giá trị sản xuất đạt 3.407 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và bằng 57,3% so với kế hoạch. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp được tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là hệ thống giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới.  Các loại cây trồng khác phát triển ổn định, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, nhất là các mô hình vườn mẫu, mô hình sản xuất rau củ quả trên cát. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì. Đặc biệt đã thực hiện bước đột phá trong tái cơ cấu đàn giống lợn bằng việc khuyến khích đầu tư xây dựng 6 cơ sở nái quy mô từ 300 đến 500 con đã đưa tổng đàn lợn nái ngoại tăng 1.184 con so với thời điểm cuối năm 2014 . Liên kết chăn nuôi  tiếp tục được nhân rộng, phát triển thêm 29 mô hình HTX, THT chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp và các chủ trang trại nái. Triển khai kịp thời các dự án chăn nuôi bò tập trung trên địa bàn như: Dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà, dự án của Công ty KSTM Hà Tĩnh.  Tổng sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng dự kiến 4.000 tấn, nuôi tôm trên cát tiếp tục tăng thêm 55 ha được đưa vào nuôi thả. Năng lực đánh bắt thủy sản được nâng lên, đã đóng mới thêm 9 tàu cá có công suất từ 90-420CV.

Phát huy lợi thế về tài nguyên,  điều kiện huy động vốn và tình hình thị trường thuận lợi, các ngành công nghiệp, TTCN tiếp tục ổn định sản xuất, nhất là Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên một số dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, bước đầu sản xuất ổn định, góp phần tăng năng lực sản xuất và duy trì mức tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN- xây dựng  đạt 882,4 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch.  Thương mại – Dịch vụ – Du lịch tiếp tục phát triển. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt 1.399 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch. Du lịch Thiên Cầm tiếp tục có nhiều đổi mới, 6 tháng đầu năm 2015 có trên 160.000 lượt khách về nghỉ dưỡng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo, với nhiều cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong sản xuất; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu. Đến nay huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8 xã đạt 7 tiêu chí, 5 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí và còn 6 xã dưới 7 tiêu chí. Các mô hình sản xuất tiếp tục phát triển, toàn huyện đã xây dựng thêm 55 mô hình, trong đó có 13 mô hình lớn dự kiến cho doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa xã hội  hội tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “ xây dựng NTM” và phong trào thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Đã tổ chức thành công 2 giải thể thao toàn huyện, có 221/269 thôn, xóm tổ chức các hoạt động giao hữu thể thao, đã tạo nên một phong trào khá sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã thực hiện chưa quyết liệt, kết quả đạt được chưa cao trên các phương diện, nhất là triển khai các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, mô hình sản xuất có liên kết theo quy mô nông hộ với HTX, THT và doanh nghiệp. Tiến độ giải ngân nguồn vốn NTM, tiến độ làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến kết quả đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu như: việc xây dựng các xã điểm CCHC chưa đảm bảo tiến độ, việc triển khai Đề án vị trí việc làm còn chậm so với kế hoạch đề ra.


Các đại biểu thảo luận về các mục tiêu, giải pháp phát triển
kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2015

Trên cơ sở những kết quả đạt được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, báo cáo cũng đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Tập trung vào các nhóm giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tập trung xây dựng và quản lý quy hoạch, nhất là hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các thị trấn, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và phát triển đô thị; Tiếp tục kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực Công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, nhất là Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, đồng thời tích cực xử lý các vướng mắc, sớm hoàn thiện Quy hoạch Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng, để thu hút đầu tư phát triển sản xuất; Tích cực đầu tư hạ tầng thương mại, nhất là các chợ đầu mối, chợ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới;  Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc an sinh xã hội và đào tạo, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh và công tác nội chính.


Đồng chí Phạm Văn Thắng – UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện
báo cáo kết quả quả giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện

Tiếp tục kỳ họp HĐND huyện, trong buổi sáng, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa XVIII; Báo cáo mặt trận tổ quốc tham gia giám sát, phản biện; Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách năm 2014; Báo cáo thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 và dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015.  Báo cáo đề án quản lí xây dựng và bảo vệ hạ tầng đường bộ trên địa bàn huyện. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2013 phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 về quy hoạch mạng lưới trường Trung học cơ sở trên địa bàn.

Trong buổi chiều kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII tiếp tục làm việc. Tại buổi làm việc chiều hôm nay, UBMTTQ huyện báo cáo về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Ban KTXH báo cáo thẩm định các nội dung trình kỳ họp liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo. Ban Pháp chế báo cáo thẩm định các nội dung trình kỳ họp liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

Hồng Phượng – Đình Tuấn – Hương Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP