Trong nước

Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025; đồng thời khai trừ Đảng ông Trần Văn Tân, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 15/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc.

Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam cũng bị kết luận thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch, trong thực hiện các dự án đầu tư, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước; nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn TânVề cá nhân, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ông Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân và cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Uỷ viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Tùng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP